Paginastructuur

Ontdek waar een Cloud Site pagina uit bestaat.

VOORDAT U BEGINT: Paginastructuur

?name=media_1347631871949.png

Een Cloud Site pagina bestaat uit 8 rijen. Standaard zijn er 4 rijen zichtbaar (dikgedrukt afgebeeld hierboven) en nog 4 zijn er verborgen. Een pagina dient altijd over minimaal een zichtbare rij te beschikken.

Rij: Binnen en buiten

?name=media_1312537711632.png

Elke rij heeft twee delen: een binnenste die inhoud bevat en een buitenste die gaat altijd dwars door het browservenster. De binnenste staat voor de buitenste.

U kunt de buitenste negeren tenzij uw ontwerp een grafisch effect vereist, als voorbeeld: een schaduw, dat gaat buiten het inhoudsgebied.

Rijen bewerken

?name=media_1347631954068.png

Rijen zijn geblokkeerd zodat er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Om deze van het slot af te doen, klik op de Rij bewerken button.

Splitsen van een rij in kolommen

?name=media_1347632030620.png

Er zijn twee manieren om kolommen te creëren:

  1. Met behulp van het Rij layout menu (1)
  2. Met behulp van de Kolommen layout widget (2)

Als u een rij in kolommen wilt verdelen met behulp van de Rij layout menu, u kunt een aparte stijl toevoegen aan elke kolom.

Kolommen gecreëerd met behulp van het rij layout menu worden gestructureerde kolommen genoemd, omdat zij een structuur bepalen voor andere widgets waarin ze geplaatst worden. Rijen kunnen worden verdeeld in 2 – 6 structurele kolommen.

Als u kolommen creëert met behulp van de kolommen widget tool, zijn het niet structurele kolommen. U kunt geen stijl toepassen op niet structurele kolommen.

Kolommen uitlijnen met behulp van kolomhulplijnen

?name=media_1347632122477.png

Als u kolommen in verschillende rijen moet uitlijnen, gebruik de visuele hulplijnen (1).

Sleep een kolomhulplijn om op te stellen met een kolom (2), sleep daarna andere kolommen om op te stellen met de hulplijnen (3)

Herschikken rijen

?name=media_1347632239362.png

Klik op de rij handgreep (1) en sleep verticaal om de rij te verplaatsen

Hernoemen van rijen

?name=media_1347632305560.png

Klik op de rij naam (1) in het rij zichtbaarheid menu om de naam te wijzigen.