Social bookmarking widget

Lokaliseer de Favorieten Delen widget

?name=media_1347635968446.png

Klik op het widgets tabblad (1) en sleep de Favorieten Delen widget naar de pagina (2)

Ga naar de voorvertoningmodus om de widget te testen

?name=media_1347636028254.png

Beweeg over de widget in de voorvertoningmodus om het te testen

?name=media_1347636058950.png

Klik op een van de icoontjes om de huidige pagina toe te voegen aan uw favorieten inclusief een sociale media service.